Conferences

2023     Filozoficzne problemy badań medycznych (INCET, UJ). „Esencjalizm psychologiczny a stwierdzenia ogólne w nauce”, Kraków, Poland. (27 January)

2022     East European Network for Philosophy of Science. “Methodological and Epistemic Risks of Using Ethnoracial Categories as a Reference Class in Biomedical Research”, Tartu, Estonia. (17-19 August)

2022     British Society for the Philosophy of Science Annual Meeting. “Racializing practices without ‘races’: the case of genetic and genomic research” as a part of Symposium “On the use of racial categories in medicine across geographic and national contexts”, Exeter, Great Britain. (6-8 July)

2022     Philosophy meets Bioethics. “Concept of racialisation in biomedical research: a step toward the ethical and credible use of racial classifications”, Kraków, Poland. (20-21 May)

2021     Bordeaux Workshop on Biomedical Evidence, „The use of category of race in biomedical research”, Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux.  (online)

2020    Robophilosophy – CULTURALLY SUSTAINABLE SOCIAL ROBOTICS Challenges, Methods and Solutions. “The Growing Need for Reliable Conceptual Analysis in HRI Studies: The Example of the Term ‘Empathy’”. (online)

2020 5th International love and sex with robots conference. “Why are we able to love and have sex with robots? A comparison of naturalist and anti-naturalist interpretations for why people view robots as animate and experience emotions towards them”. (online)

2020    Granice nauki – ewolucjonizm a inne problemy badawcze. „Metafizyka ewolucjonizmu a biologiczne i kulturowe a priori w epistemologii ewolucyjnej”, Wrocław, Poland.

2015    10. Polski Zjazd Filozoficzny. “Paradygmat ewolucjonistyczny i fizykalistyczny w epistemlogii znaturalizowanej”, Poznań, Polska.

2014    Post-technolgical experiences. Art-Science-Culture, “Scientific research through artistic practice”, Poznań, Polska.

2014    22nd International Congress of International Association for Cross-Cultural Psychology, “Unfamiliarity homogeneity effect? Analysis of the issue of other- race effect in the context of biocultural constructivism.”, Reims, Francja.

2014    7th Global Conference: Interculturalism, Meaning and Identity, “Other- Race Effect, Out- Group Homogeneity Effect ot Unfamiliarity Homogeneity Effect? Analysis of the Issue in the Contect of Biocultural Constructivism”, Praga, Czechy.

2013    1st International Avant Conference” Thinking with Hands, Eyes and Things”, “Biocultural constructivism: how culture becomes a structure of our brains”, Toruń, Polska. 

2013    Kazimierz Naturalism Workshop, “Cultural neuroscience and cognition. New promises, old problems”, Kazimierz Dolny, Polska.

2013    I Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne „Aksjologie sfery publicznej”, „Kultura, biologia i poznanie. Wstęp do cultural neuroscience”, Ciążeń, Polska. 

2013    IX Zlot Filozoficzny, „Rola uwarunkowań kulturowo-środowiskowych we współczesnej epistemologii ewolucyjnej”, Poznań, Polska.

2012    Technologie Przyjemności: “Tunel rzeczywistości, Tunel Ego. Współczesne spojrzenie na ‘kontrkulturowe’ intuicje dotyczące psychodelików”, Kraków, Polska. 


2012    IX Zjazd Filozoficzny: “ Epistemologie ewolucyjno-kognitywistyczna? O związkach między epistemologią ewolucyjną a kognitywistyką”, Wisła, Polska.

2012    Konferencja naukowa „Po co nam konstruktywizm”: „Parę słów o  mózgu, czyli jak kognitywistyka może przydać się konstruktywistom”, Poznań, Polska.

2012    Poznański Festiwal Nauki i Sztuki: “Neuronalny makrokosmos. Jak ludzki mózg konstruuje reprezentacje rzeczywistości?”, Poznań, Polska.

2012    Poznańska Konferencja Filozofii Nauk: „Neuronalny konstruktywizm.”, Poznań, Polska.

2011    Poznańskie Forum Kognitywistyczne: “Tunel Ego. Kilka uwag o podstawowych założeniach epistemologicznych koncepcji ‘Tunel Ego’ Thomasa Metzingera”,  Poznań, Polska.

 2011   Zlot Filozoficzny: “Biologiczne i kulturowe ograniczenia poznawcze. Kognitywistyczne spojrzenie na epistemologię ewolucyjną Konrada Lorenza”, Łódź, Polska. 

2011    Czwarte Łódzkie Warsztaty Filozoficzne: “Aparat światoobrazu Konrada Lorenza. Neokantyzm w epistemologii ewolucyjnej.”, Łódź, Poland, Polska.

2010    VI Zlot Filozoficzny: “Jak memy wpływają na naszą percepcje?“, Łódź, Poland, Polska.