Trwające projekty

2024   –    2026  Członkini zespołu badawczego pracującego nad projektem “Over Their Dead Bodies: Underlying axioms and contemporary use and handling of human remains from institutional collections“, ufundowanego przez the Con­structive Advanced Thinking (CAT) programme of the Net­work of European Insti­tutes of Advanced Studies (NetIAS). PI: Jonatan Kurzwelly.              

2021 – 2024 Kierowniczka grantu “Kategoria rasy w filozofii medycyny: konceptualizacja i użycie kategorii rasy w badaniach biomedycznych i opiece zdrowotnej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, Sonata, umowa nr: UMO-2020/39/D/HS1/00636

Opis projektu:
W swoim projekcie analizuję (nie tylko z perspektywy etycznej, ale także ontologicznej i metodologicznej), w jaki sposób kategoria rasy jest konceptualizowana i wykorzystywana w badaniach biomedycznych i opiece zdrowotnej. Badam: (1) Jakie stanowiska ontologiczne i normatywne dotyczące rasy są najbardziej uzasadnione w świetle najnowszych badań empirycznych i teoretycznych na ten temat? (2) Jak różne poglądy na temat istnienia ludzkich ras wpływają na badania biomedyczne i opiekę zdrowotną? (3) Jakie są podstawowe problemy metodologiczne wynikające z zastosowania kategorii rasy w medycynie? Zadaniem projektu jest ponadto autorskie opracowanie koncepcji urasowienia, aby mogła być ona stosowana w badaniach biomedycznych (przyczyniając się do wzrostu ich rzetelności, precyzyjności i wartości eksplanacyjnej). Odpowiedzi na te pytania mogą mieć realny wpływ na medycynę, zarówno w zakresie metodologii badań, jak i opieki zdrowotnej, np. algorytmów diagnostycznych czy relacji między lekarzem a pacjentem.

Zakończone projekty

2020 – 2021 Wykonawczyni w projekcie „The experimental philosophy lab: the normative implications of the identified victim bias”, Narodowy program rozwoju humanistyki nr: 0068/NPRH4/H2b/83/2016, Kierownik: Tomasz Żuradzki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.

2016 – 2019 Wykonawczyni w projekcie „Intymność, technologia i powrót myślenia magicznego we wpółczesnej kulturze zachodu” nr: 2015/19/D/HS1/00965. Kierownik: Maciej Musiał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska.

2017 Wykonawczyni w projekcie „Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności” nr: 2015/17/B/HS1/02279. Kierownik: Tomasz Żuradzki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.