Wybrane artykuły i komentarze naukowe

Malinowska, J. K. (2024). Let’s talk about the ghosts in the room: the haunting language of biological differences: Haunting biology: science and indigeneity in Australia, by Emma Kowal, Durham & London, Duke University Press, 2023, Journal of Political Power, 1–7. https://doi.org/10.1080/2158379X.2024.2349943, Author’s Original Manuscript: Malinowska J.,K. (2024) Let’s talk about the ghosts in the room, Journal of Political Power

Malinowska, J. K., & Serpico, D. (2023). Epistemological Pitfalls in the Proxy Theory of Race: The Case of Genomics-Based Medicine. British Journal for the Philosophy of Science, https://doi.org/10.1086/727957.

Malinowska, J. K., & Żuradzki, T. (2023). Towards the multileveled and processual conceptualisation of racialised individuals in biomedical researchSynthese201 (1), 11.

Malinowska, J.K., Żuradzki T. (2023). Reductionist methodology and the ambiguity of the categories of race and ethnicity in biomedical research: an exploratory study of recent evidence. Medicine, Health Care and Philosophy.

Malinowska, J. K., & Chomański, B. (2022). Health Privacy, Racialization, and the Causal Potential of Legal Regulations. The American Journal of Bioethics, 22(7), 76-78. 

Malinowska, J. K. (2022). Can I feel your pain? The biological and socio-cognitive factors shaping people’s empathy with social robots. International Journal of Social Robotics, 1-15. 

Malinowska, J. K. (2021). What Does It Mean to Empathise with a Robot? Minds and Machines, 1-16.

Malinowska, J. K. (2021). Methodological and Ethical Risks Associated with the Epistemic Unification of Tribe Members. The American Journal of Bioethics, 21(10), 32-34.

Musiał, M., & Malinowska, J. K. (2021), A comparison of naturalist and antinaturalist explanations for why people consider robots animate and experience emotions towards them. Journal of Future Robot Life, (Preprint), 1-18.

Malinowska, J. K. (2020), The growing need for reliable conceptual analysis in HRI studies: The example of the term ‘Empathy’. In Culturally Sustainable Social Robotics (pp. 96-104). IOS Press.

Malinowska, J. K., & Żuradzki, T. (2020). Non-Epistemological Values in Collaborative Research in Neuroscience: The Case of Alleged Differences Between Human Populations. AJOB Neuroscience, 11(3), 203-206. 

Malinowska, J. K., & Żuradzki, T. (2017). The Practical Implications of the New Metaphysics of Race for a Postracial Medicine: Biomedical Research Methodology, Institutional Requirements, Patient–Physician Relations. The American Journal of Bioethics, 17(9), 61-63. 

Malinowska, J. K. (2016). Cultural neuroscience and the category of race: the case of the other-race effect. Synthese, 193(12), 3865-3887.

Książki

Malinowska, J. K. (2022). Fizykalizm i ewolucjonizm w epistemologii znaturalizowanej. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM.

Dostęp otwarty: https://press.amu.edu.pl/pl/fizykalizm-i-ewolucjonizm-w-epistemologii-znaturalizowanej.html

„Książka stanowi dogłębne studium epistemologii znaturalizowanej w jej dwóch odsłonach – fizykalistycznej i ewolucjonistycznej. Jest przy tym jedynym tak szczegółowym omówieniem epistemologii ewolucyjnej (zarówno jeśli chodzi o polską, jak i zagraniczną literaturę). Autorka stawia pytania o ontologiczne, metodologiczne i epistemologiczne podstawy omawianych przez nią stanowisk. Dowodzi (odwołując się nie tylko do filozoficznych rozważań, ale także wiedzy z obszaru neuronauk czy genetyki), że konstruktywizm biologiczno-kulturowy (program badawczy realizowany m.in. przez neuronaukę kulturową) jest współczesną, interdyscyplinarną kontynuacją programu epistemologii ewolucyjnej. Przystępny język, przejrzysta struktura i interdyscyplinarny charakter książki sprawiają, że może być ona interesującą lekturą dla szerokiego grona odbiorców.”